Da jeg i 1994 avsluttet allmennfaglig utdannelse ved Larvik Gymnas, hadde jeg i løpet av tiden der hatt ansvar for musikk valgfag og et gospelkor med 80 medlemmer. Utenfor skoletiden var det taffel, repetitørjobb, akkompagnering både av solister og kor som var blant arbeidsoppgavene.

Høsten 1994 begynte jeg i 50% stilling som organist og ungdomskordirigent i Siljan kommune i Telemark. Denne jobben hadde jeg inntil videre studier tok til ved Norges Musikkhøgskole høsten 1997. I løpet av disse tre årene i Siljan, hadde jeg i tillegg flere store oppgaver. Jeg begynte som akkompagnatør med korps samt konserter med blant andre Carl Robert Henie og Elisabeth Andreassen. Jeg hadde også ansvar for øving med 400 konfirmanter til musikal i regi av KFUK/KFUM Vestfold/Grenland både i 1995 og 1996.

I 1996 fortsatte samarbeidet med Carl Robert Henie og Elisabeth Andreassen. Jeg jobbet også med Hanne Krogh dette året. Jeg tjenestegjorde i det Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten fra april-96 til mars-97.

Høsten 1997 begynte jeg mine studier ved Norges Musikkhøgskole (kirkemusikkstudiet). I tillegg til dette drev jeg et gospelband med 12 medlemmer, hvor jeg var både kapellmester og arrangør. Dette bandet, ”Trademark”, spilte bl.a. på Skjærgårdsgospel 1997 og 1998.

Sommeren 1998 omfattet flere konserter med Hanne Krogh. Som kapellmestervikar på ”Candle in the wind” jobbet jeg med bl.a. Anita Hegerland, Grethe Svendsen, Jan Johansen og Cecilia Vennersten. Sistnevnte benyttet seg av meg som akkompagnatør og arrangør ved julekonsert på Sunnmøre i desember 1998.

Fra 01.09.99 til 31.12.00 var jeg ansatt som organistvikar for Iver Kleive i 25% stilling i Helgerud menighet i Bærum, og dette resulterte i et tett samarbeid med Kleive, en av Norges ledende kirkemusikere/organister. Jeg jobbet også med Wenche Myhre ved flere anledninger dette året.

Våren 2000 startet med plateinnspilling og turnèsamarbeid med gospelkoret ”Reflex” og deres dirigent Martin Alfsen. Jeg turnerte også med Kari Gjærum ved flere anledninger i denne perioden. I tillegg dirigerte jeg Tjølling Sangforening i vårsemesteret-2000, samt ble engasjert som musikalsk leder for ”The Gospel Art Group” med et 11-manns orkester (3 blåsere og strykekvartett). Høsten 2000 startet jeg mitt eget gospelkor (Gospelkoret HIM), som raskt vokste til 45 medlemmer.

Jeg avsluttet min kantor-utdannelse ved Norges musikkhøgskole våren 2001, hvor jeg studerte med Terje Winge (orgel), Kaare Ørnung/Freddy Hoel-Nilsen (klaver) og Tore Erik Mohn (direksjon).

Fra 2001 til 2018 var jeg ansatt som kantor i Lommedalen kirke i Bærum. Fra 2001 til 2005 var jeg fast kapellmester for Jan Werner Danielsen, og fra april 2004 til april 2014 var jeg dirigent for blandakoret Swinglett i Holmestrand.

Jeg har spilt med Nordic Tenors som deres faste pianist siden 2012 og rukket å produsere 3 plater. 

1.januar 2019 startet jeg som kantor i Bremnes og Lykling menigheter på Bømlo.

Freelancevirksomheten innebærer omkring 150 større og mindre konserter årlig, samt diverse arrangering, komponering og studioproduksjon

Andre oppdrag - se kreditliste.